Балдардын кум дөбөчөсү 001

Балдардын кум дөбөчөсү 001

Бийиктиги: 20 см

Узундугу: 2 м

Туурасы: 2 м