БАЛДАРДЫН КУМ ДӨБӨЧӨСҮ 002

БАЛДАРДЫН КУМ ДӨБӨЧӨСҮ 002

Туурасы: 1,5 м

Узундугу: 1,5 м

Бийиктиги: 30 см