Балдардын ойноочу комплекстери 001

Балдардын ойноочу комплекстери 001

Бийиктиги: 3,5 м

Узундугу: 3,75 м

Туурасы: 3,25 м

Жашы: 6-12 жаш