Дөбөдөн түшкөн жылгаяктар 001

Дөбөдөн түшкөн жылгаяктар 001

Бийиктиги: 3,5 м

Узундугу: 3,5 м

Туурасы: 72 см

Дөбөлөрдүн бийиктиги: 1,2 м