Короонун ичиндеги эс алуучу чатыр 001

Короонун ичиндеги эс алуучу чатыр 001

Бийиктиги: 2,5 м

Узундугу: 2 м

Туурасы: 1,8 м