Теӊдөөч 001

Теӊдөөч 001

Бийиктиги: 50 см

Узундугу: 2 м

Туурасы: 20 см

Жашы: 3-10 жаш